Tedaviler

All on 4 Implant


All on 4 Tekniği Nedir?

Aşırı kemik kaybından dolayı protez kullanamayan hastalarda uygulanan ve hastanın bir gün içinde geçici protezlerine kavuşup kullanabildiği bir tekniktir. Kemik erimeleri genelde ön bölgede daha azdır. Bu teknikte bu ön bölgedeki yeterli kemiğe özel açılarla yerleştirilen implantlar ve onlara uygun üst yapılar sayesinde aynı gün hasta geçici protezini kullanmaya başlar. Çene kemiklerinin müsaitliğine göre 4 veya 6 implant kullanılır. Hasta 3-4 ay sonra kalıcı protezleri yapılır.

All On 4 Implant Tekniği Tedavisi Nasıl Yapılır?

All on 4 tedavisinde tedavi öncesi hastalardan ölçü alınıp geçici protezleri hazırlanır. Lokal anestezi altında hastanın çekilecek dişleri varsa bunlar çekilerek implantları yerleştirilir. Hastalardan implantların üstünden ölçü alınarak yapılan geçici protezler bu implantlara uygulanır.

All On 4 Implant Tekniği Kimlere Yapılır?

All on 4 tekniği implant yapılabilecek tüm hastalara uygulanabilir. Tek koşul hastaların çenelerinde hiç dişleri olmamasıdır. Bu teknik çenelerinde diş olmayan hastalara uygulanır.

All On 4 Implant Tekniği Sonrası Neler Yapılmalıdır?

Hastaların verilen ilaçları düzenli kullanmaları ve birkaç gün sıcak yememeleri gerekir. All on 4 ile yapılan dental implant hastalarının geçici protez dönemlerinde hiç bir koşulda sert besinler yememeleri gerekir. Hastalar mutlaka yumuşak diyetle beslenmelidirler. Bunun nedeni diş imlantlarına gelen yükün azaltılmasıdır. 3 ay sonra yapılan kalıcı protezlerde normal besin tüketimine başlayabilirler.

Diğer önemli nokta geçici protezlerde bir kırık oluşursa mutlaka hekimlerine gitmeleri gerekir. Kırık protezler implant kaybına neden olabilirler.

All On 4 Implantın Avantajları Nelerdir?

Hastalara ileri cerrahi tekniklere ihtiyaç duyulmadan aynı gün implant ve protezlerinin yapılmasıdır. Hastalar hareketli protezleri ile gelip aynı günün akşamı sabit protezleri ile evlerine giderler. Yapılan operasyonun sıkıntısı yara yerlerine herhangi bir baskı olmamasından dolayı çok azdır.

All On 4 Tekniğinin Klasik Implant Köprülerden Farkı Nedir?

Standart implant tekniğinde implantlar çene kemiğine 90 derecelik açı ile yerleştirilmekte, köprü protezini desteklemek için minimum 6 adet implanta gereksinim duymakta ve üzerine diş yapılabilmesi için 6 aylık iyileşme süresini beklemek ayrıca hastanın yeterli kemik dokusu yok ise kemik greftleme uygulaması yapılması da gerekebilmektedir. Implant uygulamalarının güvenilirliği konusunda dünya üzerinde tüm diş hekimlerinde bir görüş birliği olsa da All on 4 tekniğinin geleneksel yöntemlere göre gerekliliği ve avantajları hakkında çeşitli fikirler mevcuttur.