Tedaviler

Sinüs Lifting Operasyonu


Sinüs Lifting Nedir?

Üst çene sağ ve sol büyük azı diş bölgelerimizde bulunan ve ,sesin yankılanması ,kafa ağırlığının azaltılması gibi görevleri bulunan hava boşluklarımız maxiller sinüslerimizdir. 'Sinüzit olmuşum ' diye zaman zaman çevremizden işittiğimiz bu hava boşlukları içinde , özellikle grip, nezle gibi hastalık durumlarında, ses dalgalarının yankılanmamasından ötürü de sesimiz kalın ya da olduğundan daha tuhaf duyulur.

Sinüslerimizin altlarında bulunan dişlerimiz çekildiğinde sinus tabanı zaman içerisinde çekim yapılan boşkuğa doğru sarkmakta ve bu bölgedeki kemik hacmini azaltmaktadır . Kemik içerisine tam olarak gömmek istediğimiz implantlar içinse bu sığ hacim yetersiz kalmakta ve tedavinin başarısızlığı ön plana çıkmaktadır.Bu gibi durumlarda sinüs tabanının cerrahi olarak açılıp yükseltilmesi işlemine sinüs lifting denir.

Sinüs lifting işlemi lokal anestezi ile yaklaşık 45 dakika süren ağrısız acısız bir işlemdir.Yeterli kemik hacmi bulunan vakalarda aynı seansta implantta uygulanabilmekte ve bu işlem süreyi 10-15 dakika uzatmaktadır.