Tedaviler

Dijital Smile Design


Gülüş Tasarımı Nedir?

  Gülüş tasarımı, hekimlik ve sanatın birlikte uygulanarak, kişiye özel ideal gülüşün yenilemesidir. Kişilerin kişisel istekleri ile sağlık ve doğallığı birleştirerek sağlıklı bir gülüşün planlamasıdır.


Gülüş Tasarımına Nereden Başlanır?

Kişiye yakışan estetik gülüş ifadesini belirlerken dikkat edilmesi gereken bazı faktörler vardır. Bunlar;

- Yüz Hatlarınız 
- Cinsiyetiniz
- Yaşınız
- Gülüş simetrisi
- Dişlerinizin sıralanışı ve renkleri
- Dudaklarınız
- Dişetleriniz


Gülüş tasarımına ilk önce yüz hattınızın hangi geometrik şekle uyduğu tespit edilerek başlanır. Kişinin yüzündeki hatlar dişin hangi formda seçilmesi gerektiğinin şifrelerini içerir. Aşağıda belli başlı yüz şekilleri ve bunlara uygun diş formları görülmektedir.

 

Erkek ve kadın anatomisi birbirinden farklıdır. Erkeklerde yüz hatları daha keskin ve belirgindir. Alın burun, çene ucu orantısı kadın yüzüyle farklılıklar gösterir. Kadınlarda geçişler daha yumuşak burun ve kaş kemerleri daha siliktir. Dişlerde de aynı paralellik vardır.

Kadınlarda: 
  Dişlerin köşeleri daha yumuşak döner, 
  Gülme hattı yukarı doğru kavislidir, 
  Ortadaki iki diş yandaki dişlerden biraz daha uzundur, 
  Komşu dişlerin köşeleri arasında minik aralıklar vardır.

Erkeklerde : 
  Komşu dişler daha düz bir hatta birleşirler, 
  Dişlerin hatları daha belirgindir, 
  Gülme hattı daha düzdür.  

Kaç Tür Gülüş İfadesi Vardır?

Genel olarak gülüş ifadeleri üç ana başlıkta toplanır. Bu temel kategoriler de kendi içlerinde değişik varyasyonlara sahiptir;


1-Çekici Gülüş (Sexy Smile)
  Bu kategoride ön dişler yan dişlere göre fark edilebilir derecede uzundurlar. Aslında genç bireylerde durum zaten böyledir, ön keserler ilk süren dişler olduğundan zamanla yıpranırlar ve boyları kısalır. Bu da beraberinde yaşlı bir görünüm getirir. Çekici bir gülümsemeye sahip olabilmeniz için ön dişler diğerlerine oranla daha uzun olmalıdır. Ön dişlerin bu şekilde dizaynı size genç, dinamik ve çekici bir gülümseme kazandıracaktır. Bu kategori genç yaştaki bireyler için uygundur.


2-Entellektüel Gülüş (Sophisticated Smile)
  Dişler yatay düz bir çizgi üzerine sıralanmışlardır. Entellektüel gülümseme yüze olgun ve bilgili bir ifade verir. Bu gülümseme yüzün alt kısmını daha çok vurgular. Genç yaşlarda dişler ilk sürdüğünde uzunlukları birbirinden farklıdır. Orta yaşlarda ise dişler eşit boylardadır. Estetik diş hekimliği sayesinde bu dezavantajlı durumu avantaj haline getirebilir ve olgun, bilgili ve entellektüel bir gülüş tasarımı yapabiliriz.


3-Sportif Gülümseme (Sporty Smile)
  Entellektüel ve Çekici gülüş arasındadır. Orta kesici dişler yan kesicilerden çok az miktarda uzundur. Sportif gülümseme tasarımı, yüzünüze sıra dışı, içten ve sıcak bir ifade kazandırır, Bu gülümseme entellektüel gülümseme kadar ciddi ifadeli değil, çekici gülüş dizaynı kadar da çocuksu ve genç değildir.


Gülüş Tasarımı için Kriterler Nelerdir?


  Yatay Hizalama
  İdeal bir gülümsemede çoğu zaman, göz bebeklerinden geçen hat ile dişlerin ortasından geçen hat birbirine paraleldir.   Ön kesici dişlerin şekil ve boyutlarındaki uyumsuzluk kolayca fark edildiği için asimetrik olmaması çok önemlidir. Bu bakımdan yüz hatlarının imkan verdiği ölçüde asimetrik bozukluğun giderilmesi gülüşe fazladan bir çekicilik katar.


Gülüş Hattı
  Ön dişlerin kesici uçlarını birleştirecek şekilde çizilen eğri alt dudağın eğriliği ile aynı olmalıdır.Bu çizgilerdeki uyum ne kadar sağlanırsa kişi o oranda genç ve çekici bir gülüşe sahip olacaktır.Dişeti Hattı
  Gülümsediğinizde görünen dişeti hattı, üst dudak çizgisine paralel olmalıdır. Dişeti hattı, tıpkı güzel bir tabloyu çevreleyen çerçeve gibidir. Gülüşünüze anlam katar. 


Gülüş Genişliği
  Estetik bir gülüş için gülümseme hattı içinde arkadaki dişlerinde belli oranlarda görünmesi sağlanmalıdır. Bu sağlanmazsa ağız köşelerindeki karanlık alanlar hoş bir görüntü oluşturmaz.


Embraşurlar
  Embraşur diye adlandırılan alanlar, dişlerin uçları arasındaki doğal ve üçgenimsi boşluklardır. Estetik ve ideal bir gülüş için, embraşurların boyutları ön dişlerden arka dişlere doğru artmalıdır.

 


Altın Oranlar
Görünür bölgedeki üst kesici dişlerin genişlik ve yükseklikleri sırasıyla, yüzün genişlik ve yüksekliğinin 1/16 sı olmalıdır. Ayrıca, doğadaki bir takım geometrik şekiller arasındaki pi(φ=1.618...) sayısı olarak bilinen oran vardır. Estetik bir gülümseme için dişler de bu kurala uymalıdır. Örneğin ön keser dişler ile yan keser dişlerin genişlikleri arasındaki oran (1.618/1=1.618... =pi sayısı),  köpek dişleri ile yan keserlerin genişlikleri arasındaki oran da (0.618/1 = 0.618 bu da pi sayısının bire bölümünden elde edilen sonuca veya pi sayısından 1 çıkarılınca elde edilecek sayıya eşittir. 1/pi = pi-1).


Diş Oranı
  Ön iki dişin genişliklerinin yüksekliklerine oranları yine altın orana uymalıdır, yani 0.618/1 = 0.618 bu da 1 in pi sayısına bölümünden elde edilen sonuca eşittir. Dişin görünür boyu, her zaman genişliğinden büyük olmalıdır.