all on 4 implant

All on 4 Tekniği Nedir?


2003 yılında Malo ve arkadaşları tarafından geliştirilen bir tekniktir.
Aşırı kemik kaybından dolayı protez kullanamayan hastalarda uygulanan, toplam 4 ya da 6 implant uygulanarak ve hastanın bir gün içinde geçici protezlerine kavuşup kullanabildiği bir tekniktir. Kemik erimeleri genelde ön bölgede daha azdır. Bu teknikte bu ön bölgedeki yeterli kemiğe özel açılarla yerleştirilen implantlar ve onlara uygun üst yapılar sayesinde aynı gün hasta geçici protezini kullanmaya başlar. Çene kemiklerinin müsaitliğine göre 4 veya 6 implant kullanılır. Hasta 3-4 ay sonra kalıcı protezleri yapılır.


All On 4 Implant Tekniği Tedavisi Nasıl Yapılır?

All on 4 tedavisinde , tüm tedavilerde olduğu gibi öncelikle hastanın ağız içi ve radyolojik muayenesi yapılır. 3 boyutlu diş ve çene tomografisi (3DCT ) ile hastanın çene kemikleri, anatomik alanları detaylı incelenir. Tedavi öncesi hastalardan ölçü alınıp geçici protezleri hazırlanır. Lokal anestezi altında hastanın çekilecek dişleri varsa bunlar çekilerek implantları yerleştirilir. Aynı gün hastadan implantların üstünden ölçü alınır ve yapılan geçici protezin bu implantlara bağlanması ile hasta sabit geçici dişlerine kavuşur.


All On 4 Implant Tekniği Kimlere Yapılır?

All on 4 tekniği implant yapılabilecek tüm hastalara uygulanabilir. Tek koşul hastanın çenesinde hiç dişi olmaması ya da tüm dişlerin çekilecek olmasıdır.


All On 4 Implant Tekniği Sonrası Neler Yapılmalıdır?


Hastaların verilen ilaçları düzenli kullanmaları ve birkaç gün sıcak yememeleri gerekir. All on 4 hastalarının geçici protez dönemlerinde hiç bir koşulda sert besinler yememeleri gerekir. Hastalar mutlaka yumuşak diyetle beslenmelidirler. Bunun nedeni imlantlara gelen yükün azaltılmasıdır. 3 ay sonra yapılan kalıcı protezlerde normal besin tüketimine başlayabilirler.
Diğer önemli nokta geçici protezlerde bir kırık oluşursa mutlaka hekimlerine gitmeleri gerekir. Kırık protezler implant kaybına neden olabilirler.


All On 4 Implantın Avantajları Nelerdir?


Hastalara ileri cerrahi tekniklere veya kemik ilave işlemlerine ( kemik greftleme ) ihtiyaç duyulmadan, aynı gün dişlerin çekilmesi , implant ve protezlerinin yapılmasıdır. Hastalar hareketli protezleri ile gelip aynı günün akşamı sabit protezleri ile evlerine gidebilirler. Yapılan operasyonun sıkıntısı yara yerlerine herhangi bir baskı olmamasından dolayı çok azdır.


All On 4 Tekniğinin Klasik Implant Köprülerden Farkı Nedir?


Standart implant tekniğinde implantlar çene kemiğine 90 derecelik açı ile yerleştirilmekte, köprü protezini desteklemek için her çeneye minimum 6 adet implanta gereksinim duyulmakta ve üzerine diş yapılabilmesi için 4- 6 aylık iyileşme süresini beklemek gerekmektedir. Ayrıca hastanın yeterli kemik dokusu yok ise kemik greftleme uygulaması yapılması da gerekebilmektedir. Implant uygulamalarının güvenilirliği konusunda dünya üzerinde tüm diş hekimlerinde bir görüş birliği olsa da All on 4 tekniğinin geleneksel yöntemlere göre gere daha yeni bir teknik olasından ötürü hekimler arasında görüş ayrımına yol açabilmektedir.


all on 4 ımplant