digital smile design

Dijital Smile Design

Diş hekimliğinde mükemmel estetik tesadüf değildir.

Estetik, sonlu bir şeyde tasarlanan bir sonsuzluktur.

Her birey benzersizdir,her gülüş de öyle.

Benzersiz gülüşe sahip olmak disiplinli,sistematik bir şekilde çalışmanın sonucudur.Bu amaç için ilk aşama,diş hekimi ile hasta arasındaki maksimum seviyedeki iletişimdir.Beklentiler tam anlamıyla anlaşılmalı ve bunu takiben doğru bir tedavi planı oluşturulmalıdır.Oluşturulan bu tedavi planında adım adım,sistematik bir şekilde ilerlenmelidir.

Bu amaçla son zamanlarda Dijital Gülüş Tasarımı konsepti gelişmiştir.

Dijital Gülüş Tasarımı Nedir ?

Dijital gülüş tasarımı,tedaviye başlamadan önce dişler üzerinde herhangi bir işlem yapılmadan,kişiye gülüşünün son halinin sunulmasıdır.Diş hekimliğinden sadece tedavilerden ibaret olmaktan çıktığı günümzde hekimlik ve sanatın birlikte uygulanarak,kişiye özel ideal gülüşün yenilemesidir.Modern diş hekimi teknolojileri ile hastaların kişisel istekleri,sağlık ve doğallığı birleştirerek sağlıklı,ideal bir gülüşün planlaması olarak özetlenebilir.


Gülüş Tasarımına Nereden Başlanır?

 • Gülüş tasarımına,pek çok açıdan detaylı fotoğraf ve videolarının çekilmesiyle başlanır.
 • Kişinin alt ve üst çene ölçüleri alınır ve modeller elde edilir.
 • Elde ettiğimiz bu görseller ve modeller üzerinde dijital ortamda çeşitli ölçümler,çizimler yapılarak hastanın yüz yapısına en uygun gülüş tasarlanır.
 • Tasarlanılan bu gülüş laboratuvar teknisyenine aktarılır ve size dişlerinizin son halini görebileceğiniz bir Mock Up çalışması yapılır.Dişleriniz henüz kesilmeden size final aşaması ağız içinde gösterilir.Sonuç beğenildiği takdirde planlanan tedavi için dental işlemlere geçilir.

Gülüş Tasarımında Nelere Dikkat Edilmelidir?

Gülüş tasarımında hasta ile hekim karşılıklı görüşerek hastanın istekleri belirlenmesi tedavinin sonucu açısından çok önemlidir.Kişinin istekleri iyice belirlendikten sonra ona ideal gülüş tasarımı yapılabilmesi için bazı kriterlere dikkat edilmelidir.Bunları sıralayacak olursak:

 • Yüz Hatlarınız
 • Cinsiyetiniz
 • Ten Renginiz
 • Göz yapınız ve renginiz
 • Yaşınız
 • Gülüş simetrisi
 • Dişlerinizin sıralanışı ve renkleri
 • Dudaklarınız
 • Diş etleriniz

Gülüş tasarımına ilk önce hastanın yüzünün hangi geometrik şekle uyduğu tespit edilerek başlanır.Kişinin yüz hatları dişin hangi formda seçilmesi gerektiğinin işaretlerini içerir.

Erkek ve kadın anatomisi birbirinden oldukça farklıdır.Erkeklerde yüz hatları daha keskin ve belirginken,alın,burun,çene ucu orantısı kadın yüzüyle farklılıklar gösterir.Kadınlarda geçişler daha yumuşak burun ve kaş kemerleri daha siliktir.Dişlerde de köşeler daha yumuşak geçişli olması nedeniyle paralellik gösterir.

Kadınlarda: Dişlerin köşeleri daha yumuşak dönerken gülme hattı yukarıya doğru kavislidir.Ortada yer alan ili diş diğer dişlere göre biraz daha uzundur.Komşu dişler düz hatlarla birleşmez,aralarında minik aralıklar mevcuttur.


Erkeklerde: Erkeklerin diş hatları kadınlara göre daha belirginken komşu dişler daha düz bir hatta birleşirler.Kadınlarda yukarıya doğru kavisli olan gülme hattı erkeklerde daha düzdür.

Kaç Tür Gülüş İfadesi Vardır?

Genel itibariyle gülüş ifadeleri üç ana başlıkta toplanır.Bu temel kategoriler de kendi içlerinde değişik varyasyonları mevcuttur.

 • Çekici Gülüş (Sexy Smile): Çekici gülüş kategorisinde ön dişler yan dişlere göre fark edilebilir derecede uzundurlar.Aslında genç bireylerde durum mütemadiyen böyledir,ön keserler ilk süren dişler olduğundan zamanla yıpranırlar ve boyları kısalarak yaşlı bir görünüm getirir.Çekici bir gülümsemeye sahip olabilmenin temelinde ön dişler diğerlerine oranla daha uzun olması yatmaktadır.Ön dişlerin bu şekilde dizaynı genç, dinamik ve çekici gülümseme kazandırmaktadır.Bu kategori genç yaştaki bireyler için daha uygundur.

 • Entellektüel Gülüş (Sophisticated Smile): Entellektüel gülüşte,dişler yatay düz bir çizgi üzerine sıralanmışlardır.Yüzün alt kısmını daha çok vurgulayan entellektüel gülümseme yüze olgun ve bilgili bir ifade verir.Genç yaşlarda dişler ilk sürdüğünde uzunlukları birbirinden farklıdır.Orta yaşlarda ise dişler genelde eşit boylardadır.Estetik diş hekimliği ile dezavantajlı görünen durum avantaj haline getirebilir, olgun,bilgili,entellektüel bir gülüş tasarımı yapılabilir.

 • Sportif Gülüş (Sporty Smile): Sportif gülüş,entellektüel ve çekici gülüşün arasındadır.Orta kesici dişler yan kesicilerden çok az miktarda uzundur.Sportif gülümseme tasarımı,yüzünüze sıra dışı,içten ve sıcak bir ifade kazandırır.Bu gülümseme entellektüel gülümseme kadar ciddi ifadeli değil,çekici gülüş dizaynı kadar da çocuksu ve genç değildir.Doğallıktan yana olanların yaygın tercihi olan bir gülümsemedir.

Dijital Gülüş Tasarımında Ölçüm Kriterleri Nelerdir ?

Dijital Gülüş Tasarımı yapılırken yüz oranlarınız,simetrileriniz planlama açısından önemlidir ve çok dikkatli planlanmalıdır.

 • Yatay Hizalama: Göz bebeklerinden geçen hat ile dişlerin ortasından geçen hat birbirine paralel olması ideal gülümseme olarak tanımlanabilir.Ön kesici dişlerin şekil ve boyutlarındaki uyumsuzluk kolayca görülebildiği için asimetrik olmaması çok önemlidir.Bu açıdan değerlendirildiğinde yüz hatlarının imkan verdiği ölçüde simetrik bozukluğun giderilmesi gülüşe fazladan bir çekicilik katar.

 • Dişeti Hattı: Dişeti hattınız gülümsediğinizde üst dudak çizgisine paralel olmalıdır.Gülümsemenize anlam katan dişeti hattı,tıpkı güzel bir tabloyu çevreleyen çerçeve gibidir.

 • Gülüş Genişliği : Gülümseme hattı içinde arkadaki dişlerinde belli oranlarda görünmesi sağlanmalıdır,bu sağlanmazsa ağız köşelerindeki karanlık alanlar hoş bir görüntü oluşturmaz.Estetik bir gülüş için gülüş genişliği en temel kriterlerden birini oluşturuyor.

 • Embraşurlar: Embraşur diye adlandırılan alanlar,dişlerin uçları arasındaki doğal,üçgenimsi boşluklardır.Embraşurların boyutları ön dişlerden arka dişlere doğru artması estetik ve ideal bir gülüş sağlamaktadır.

 • Altın Oranlar: Altın oran diş hekimliğinde,dizisinin orantıları ile ilgili matematiksel bir teoridir.Estetik bir diş dizisinde mutlaka orantı aranmalıdır.Yüzde ahenk elde etmek için tüm ön diş kompozisyonu bir resmin bütünü gibi değerlendirilmeli ve yüz yapısının diğer parametreleri de bu resmin çerçevesini oluşturmalıdır.Görünür bölgedeki üst kesici dişlerin genişlik ve yükseklikleri sırasıyla,yüzün genişlik ve yüksekliğinin 1/16 sı olmalıdır.Ayrıca,doğadaki bir takım geometrik şekiller arasındaki pi(=1.618...) sayısı olarak bilinen oran vardır.Estetik bir gülümseme için dişler de bu kurala uymalıdır.Örneğin ön keser dişler ile yan keser dişlerin genişlikleri arasındaki oran(1.618/1=1.618...=pi sayısı),köpek dişleri ile yan keserlerin genişlikleri arasındaki oran da(0.618/1=0.618 bu da pi sayısının bire bölümünden elde edilen sonuca veya pi sayısından 1 çıkarılınca elde edilecek sayıya eşittir. 1/pi = pi-1).

 • Diş Oranı: Ön iki dişin genişliklerinin yüksekliklerine oranları yine altın orana uymalıdır,yani 0.618/1 = 0.618 bu da 1 in pi sayısına bölümünden elde edilen sonuca eşittir.Dişin görünür boyu,her zaman genişliğinden büyük olmalıdır.

Dijital Gülüş Tasarımı Kimlere Uygulanır?

Dişlerinden herhangi bir sebeple memnun olmayan ve estetik bir sonuç almak isteyen her birey Dijital Gülüş Tasarımı yaptırabilir.

Dijital Gülüş Tasarımı Yaptırmak Ne Kadar Zaman Alır ?

Dijital Gülüş Tasarımı iki seanstan oluşmaktadır.Yaklaşık 3-4 gün sürmektedir.

 • İlk seansta fotoğraflar ve modeller elde edilmektedir.Bu işlem yaklaşık olarak 30 dk-60 dk arasında sürer.
 • 3-4 gün sonunda ikinci randevu seansınızda gülüş tasarımız tamamlanmış olacak, doktorunuz size ağız içinde uygulamalı olarak tasarımınızı anlatacaktır. Yapılmasını istediğiniz değişiklikler,istekler, karşılıklı konuşulur ve tasarım üzerinde değerlendirilir.Gerekli değişiklikler tasarım üzerinde uygulanır.Nihai karar verilir.Bu seans ise yaklaşık olarak 1 saat sürmektedir.

Prova aşamasında neler yapılır ?

Prova aşamasında yaklaşık 5-10 dk içerisinde doktorunuz, sizin için özel olarak model üzerinde tasarlanmış olan gülüş tasarımını, ağız içerisine transfer eder. Bu aşamada kesinlikle dişlerde herhangi bir aşındırma vb. işlem söz konusu değildir.

Sizinde istedikleriniz doğrultusunda hekiminiz sizin için ideal gülüşü belirler ve tasarım üzerinde gerekli gördüğü değişiklikleri uygulayabilir.Değişiklikler netleştirildikten sonra, tekrar stüdyo çekimleri yapılır ve gülüş tasarımının final hali değerlendirilir.

Prova Seansında Değişiklik Yapabilir miyiz ?

Tabi ki. Prova seansının asıl amacı, tasarımı ağız içinde sizlerle beraber inceleyerek sizin o tasarımı beğenerek kabul etmenizdir. Değişmesini istediğiniz her şey o seansta detaylı olarak değerlendirilir.

Digital Gülüş Tasarımını Beğendiğimde Yeni Dişlerimin Yapımı Ne Kadar Sürer ?

Hekiminizin size önerdiği tedavi seçeceği doğrultusunda tedaviye başlanır ve her bir tedavi için ortalama 1 hafta sonra dişleriniz hazır olur.

digital smile design bodrum   bodrum digital smile design   bodrum gülüş tasarımı   gülüş tasarımı bodrum   gülüş tasarımcısı bodrum   dijital gülüş tasarımı bodrum   bodrum dijital gülüş tasarımı